Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat

  Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky

  Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu.
  „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

  Údaje o prodávajícím

  SVITAP s.r.o.
  IČO: 465 09 755
  DIČ: CZ46509755
  sídlo: Boženy Němcové 499/10, Předměstí, 568 02 Svitavy
  společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2327

  Nákupní řád

  Pro nakupování v tomto internetovém obchodě není povinná registrace. Tu lze v případě Vašeho zájmu provést kliknutím na "Nová registrace" v levém sloupci nahoře a vyplněním registračního formuláře. Po jeho vyplnění obdrží kupující registrační údaje na jím uvedenou e-mailovou adresu. Pokud je kupující již zaregistrován, přihlásí se vyplněním políček E-mail a Heslo vpravo nahoře. Pokud kupující zapomene své heslo, po kliknutí na "Zapomenuté heslo" vlevo nahoře a vepsání své emailové adresy, kterou kupující uvedl při registraci, mu budou na uvedenou adresu jeho registrační údaje zaslány. Prohlížet jednotlivé položky internetového obchodu je možné i bez registrace.

  Pro hledání požadovaného výrobku může kupující využít dělení výrobků podle kategorií.

  Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, detail slouží pro získání více informací o výrobku. U některých druhů zboží je možno vybrat z více barevných variant, některé jsou zobrazeny, u některých je pouze slovní popis.

  Zboží lze objednat kliknutím na ikonu koupit, čímž dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Stejným způsobem lze vybírat a ukládat do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení našeho obchodu. Obsah košíku je viditelný v pravé horní části obrazovky.

  Do košíku pro ukončení objednávky nebo pro prohlížení se lze dostat kliknutím na odkaz "Obsah košíku" vpravo v hlavičce stránky. Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku. Pro zapsání změn je třeba stisknout tlačítko "Přepočítat". Pokud bude kupující chtít některou z položek košíku vymazat, klikne na ikonu červeného "X". 
  Pokud chce kupující objednávku odeslat, klikne na nápis "Přejít k objednávce", zvolí odpovídající způsob odběru a platby, zkontroluje a příp. doplní své dodací a fakturační údaje a stiskne "Odeslat". Po přijetí objednávky prodávajícím obdrží kupující potvrzující email na jím uvedenou e-mailovou adres). Objednávka je závazná.

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v co nejkratším termínu.

  Platební podmínky

  Veškeré ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou smluvní a konečné - prodávající je plátcem DPH. U objednávek nad 7.000,- Kč může prodávající požadovat zaplacení zálohy ve výši do 20% kupní ceny).

  Při platbě převodem pokud nebude objednávka uhrazena do 5-ti dnů bude považována za stornovanou.

  Dodací podmínky

  V případě platby za zboží převodem na účet prodávajícího je zboží odesláno po připsání platby na tento účet. V případě platby za zboží dobírkou je zboží odesláno po dokončení objednávky. V případě osobního odběru je zboží připraveno k převzetí po výzvě kupujícího prodávajícím.

  Zboží odesílá prodávající následovně:

  • zboží skladem - do 3 dnů
  • ostatní zboží - do 14 dnů (pokud není uvedeno jinak)

  V případě, že není možné ze strany prodávajícího tyto termíny dodání dodržet, bude neprodleně kontaktovat kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu, případně zrušení objednávky.

  Objednávky vyřizuje prodávající kompletně, v případě individuální dohody s kupujícím lze postupovat i jinak.

  Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. V případě poškození je povinen zkontrolovat stav zboží v zásilce a o případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti přepravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí/nepřevzetí zboží informovat prodávajícího.

  Reklamační řád

  Záruka za jakost zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Je-li však na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

  Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatní nárok písemně na adresu: SVITAP s.r.o., www.svitap-shop.cz, Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy nebo na e-mail: info@svitap-shop.cz. V oznámení o závadách uvede zejména jméno kupujícího, adresu, e-mail, telefonické spojení, označení reklamovaného zboží, datum koupě, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo.

  Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.

  Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující doložil doklad o koupi zboží a záruční list reklamovaného zboží (byl-li spolu s výrobkem dodán).

  V případě, že je zboží potřeba zaslat prodávajícímu, je kupující povinen zboží zabalit do originálního obalu, popř. na vlastní náklady zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží předaného k přepravě nemusí být reklamace uznána.

  V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v České republice, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

  Poskytnutá záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

  Vrácení zboží spotřebitelem

  Pokud je kupující spotřebitel, je oprávněn dle § 1829 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Formulář pro odstoupení od smlouvy je zveřejněn na těchto www stránkách.

  Pro spotřebitele, tj. pro osobu, která nekupuje zboží na IČO, platí:

  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat SVITAP s.r.o., www.svitap-shop.cz, Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).
  • Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
  • Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
  • Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 150,- Kč.
  • Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  Práva prodávajícího

  • Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.
  • Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
  Přihlášení do newsletteru proběhlo úspěšně.
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Zobrazit košík
  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později